kamnarstvi@plocr.cz

+420 732 969 231

Základní údržba kamen

Comments (0) News, Rady a tipy

Litinové části nevyžadují prakticky žádnou údržbu (pláty, litinová dvířka). Nerezové a černěné části postačí otřít mastným hadříkem.
Periodickou kontrolu komína musíte nechat provést kominíka minimálně jednou za rok.

Od 1. ledna 2016 je to dokonce vaše povinnost. Ukládá vám to vyhláška č. 34/2016 Sb. Platí to nejen pro domácnosti, ale také pro rodinné a bytové domy. Kontrole podléhají také  komíny od kondenzačních kotlů, turbokotlů a karem na plyn.
Kontrolu provádí kominík nebo revizní technik spalinových cest. Při kontrole je nutné zajistit přístup ke všem částem spalinové cesty, tedy od spotřebiče až po ústí daného komína.

Čištění skla:
Když je sklo studené, lze otřít vlhkou houbou nebo hadříkem napuštěným čisticím prostředkem na bázi hydroxidu sodného.  Řiďte se pokyny a dodržujte bezpečnostní opatření uvedené v návodech jednotlivých čisticích prostředků.

K vyčištění vnitřních tahů akumulačních kamen slouží čisticí tvarovky, které jsou osazeny v kachlové (teplosměnné) stěně. Odbornou prohlídku a kontrolu funkčnosti topidla přenechejte odborné kamnářské firmě.

Upozornění
Skleněné, litinové i kovové části topidel mohou dosahovat vysokých teplot a vyzařují značné množství tepla, proto doporučuji neumísťovat do jejich blízkosti nábytek nebo předměty citlivé na teplo. Pozor na nebezpečí popálenin, především u malých dětí.

 

Comments are closed.